HOME Community Fossiel.net
Facebook Fossiel.net In English Please In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Sticky Forum

Informatieve Posts

>> Alle informatieve posts

Nieuwste fossiel uit het Determinatiesysteem

Geo Agenda

>> Meer Agenda items

Georockhop
Gripzakjes 100 stuks 16 x 23 cm met schrijfvlak
4.75 EURFossielen Algemeen


Oproep petitie Duitsland voor het recht op verzamelen


Frederik   27-10-2015 om 12:33

Frederik
Beheerder
Fotobeheerder
Lid sinds: 28-09-2003
Berichten: 8629Beste forumleden,

Zoals reeds in een ander topic aan bod komt (zie ook LINK ), komt het aanleggen en houden van een collectie in Duitsland onder druk te staan door een nieuw wetsvoorstel. Van onze vrienden op Steinkern.de komt een warme oproep om de petitie te tekenen om dit wetsvoorstel tegen te houden. Buitenlandse handtekeningen tellen niet rechtstreeks mee om het vereist aantal te halen, maar onderstrepen wel de internationale bezorgdheid rond deze trend.
Meer uitleg vind je hieronder in het Nederlands en Engels.
-------------------------------------------------------------------------

Een internationale oproep aan alle verzamelaars van natuurlijke en culturele objecten - teken aub de petitie "om het recht op private verzamelingen te vrijwaren"!
LINK
De Duitse overheid is van plan om in het begin van 2016 een wetsvoorstel door te voeren om zogezegd cultureel erfgoed te beschermen. Een draft van dit voorstel is gepubliceerd op 14 september 2015, en bedreigt het verzamelen van naturalia (fossielen, mineralen, etc.), en culturele objecten (waaronder artefacten, munten, postzegels, kunst, etc.)

Zowel private verzamelelaars als wetenschappers, handelaars en beursorganisatoren zouden worden benadeeld bij deze overregulering. Vanuit de natuurwetenschappen is geen enkele representatieve organisatie gekend geweest bij de opmaak van dit wetsvoorstel. Door compleet verschillende objecten (culturele objecten en naturalia) op één hoop te gooien in één wetsvoorstel, hebben veel onaangepaste en misleidende regels hun weg gevonden naar de teksten.

Centraal in het voorstel staat een poging -van slecht geïnformeerde officials- om drastische maatregelen door te voeren met het argument om illegale opgravingen en handel ten dienste van terroristische organisaties, te ontmoedigen. Dit veronderstelde gebruik houdt geen steek en kent nauwelijks precedenten in Duitsland.

Verzamelaars, wetenschappers en handelaars zouden worden onderworpen aan zinloze import formaliteiten, die onmogelijk te organiseren zijn voor elk individueel object (het voorstel maakt momenteel geen gewag van het afzien van deze regel vanaf een bepaalde ondergrens van de waarde). Het feit dat non-conformiteit automatisch leidt tot het beschouwen van het bewuste object als illegaal, zet de poort wagewijd open voor autoriteiten om verzamelaars op arbitraire wijze te criminaliseren, terwijl het moeilijk tot onmogelijk is om aan de vereisten te voldoen. Bovendien zou de wet met terugwerkende kracht gelden, en wordt de bewijslast volledig bij de verzamelaar gelegd. Om niet te spreken van het hinderen van wetenschappelijk onderzoek door overdreven bureaucracy en het onmoedigen van het verzamelen van nieuw materiaal. Dit is virtueel gelijk aan een effectief embargo op fossielen.

Verzamelen staat volgens ons niet gelijk aan het vernietigen van natuurlijk of cultureel erfgoed, wel integendeel. Het is een belangrijk aspect in de vrijwaring en conservering van dit erfgoed voor toekomstige generaties! Wetenschappers en verzamelaar kennen binnen de natuurwetenschappen een traditie van goede samenwerking ("citizen science" ).

We pleiten voor een fundamentele revisie van het wetsvoorstel, waarbij natuurwetenschappers, verzamelaars en handelaren gekend zijn en inspraak hebben, om tot een regelgeving te komen die voor iedereen steek houdt! Ook de verzamelaars van culturele objecten dienen hierbij gehoord te worden, wat wellicht kan leiden tot aparte aanpassingen aan hun behoeften.

Natuurlijk erfgoed is werelderfgoed, en behoort niet tot het cultureel erfgoed van één bepaalde natie of staat. Beperkingen tot handel, tot uitwisselen van materiaal tussen instituten door toenemende bureaucratie zijn niet nodig voor elk object. Desondanks erkennen we dat dit wel zinvol kan zijn voor bijzondere en waardevolle objecten.

Neem aub even de tijd om deze petitie "om het recht op private verzamelingen te vrijwaren" te tekenen.

Met elke stem neemt de druk op beleidsmakers toe om op een geïnformeerde en weloverwogen manier te handelen! We rekenen op de solidariteit van alle verzamelaars van natuurlijke en culturele objecten, en van wetenschappers die hierop onderzoek doen.

Voel je vrij om deze oproep te delen met familie, vrienden en gelijkgestemden - iedereen heeft een stem - alvast bedankt!

Ondersteund door Steinkern.de, Steinkern Verlag, Mineralienatlas.de / Fossilienatlas.de, Gesellschaft für Geschiebekunde e.V., UKGE Limited, Deposits Magazine, UK Fossils, Paleofox.com, Solnhofen-Fossilienatlas & Fossiel.net


-------------------------------------------------------------

International appeal to all collectors of natural and cultural objects – please sign the petition "For preserving the right to privately collect"!
LINK

The German government plans to pass a so called cultural goods protection bill in the beginning of 2016. A draft has been published on September 14th 2015 and menaces collecting of natural goods (such as fossils and minerals etc.) and cultural goods (including artifacts, coins, stamps, artworks etc. ).

Private collectors as well as scientists, merchants and organisers of fairs would be adversely affected by this regulatory overreach. No one representing the natural sciences has been consulted during the draft phase of this pending law. By aggregating completely different resources (cultural goods and natural goods) within one act, many inappropriate and misguided regulations have found their way into the paragraphs.

Central to this proposed legislation, misinformed officials ludicrously attempt to justify the need for drastic regulations by argument of illicit digging and resulting illegal trade of artifacts ultimately being used for terrorist financing. This purported use of natural and cultural goods defies both logic and historical precedent in Germany.

Collectors, scientists and merchants are threatened by
senseless import formalities which are impossible to observe for every single natural or cultural good (legislation currently makes no provision for waiving scrutiny of objects below a specified threshold value),
the fact that non-compliance of the formalities would lead directly to classification of the possession of natural and cultural goods as being illegal, making it possible to criminalise collectors by more or less arbitrary acts by the authorities,
proposed duties of care for dealers which are difficult or impossible to obtain,
highly questionable retroactive law and reversal of evidence in account of the collector. (lack of "grandfather clause" ),
hindrance of natural science by excessive bureaucracy and deprivation of sources for new material (collectors, merchants and own imports),
a virtual ban of international exchange and commerce of cultural and natural goods (e.g. fossil and mineral fairs) due to far to overwhelming and unnecessarily prohibitive bureaucratic requirements that have nearly the same effect as embargoes.

Collecting is not destruction of cultural and natural goods; it is quite the contrary: collecting is important to preserve natural and cultural goods for future generations! Scientists and collectors cooperate excellently in natural sciences ("citizen science" ).

We claim a fundamental revision of the law with inclusion of natural scientists, private collectors and merchants of natural objects to have input in proposing rules that make sense! The collectors of cultural goods need also to be heard, maybe leading to separate considerations for their pursuit.

Natural goods are world heritage and not the cultural heritage of a national state. Limitations for the merchandise traffic, for lending objects from institute to institute resulting from growing bureaucracy are not necessary for every single object; however, they may only be justifiable for certain objects above a meaningful and justifiable threshold value.

Please take a minute to sign the petition "For preserving the right to privately collect"!

Each vote counts and increases the pressure for politicians to act in a well informed and common sense manner! We hope for international solidarity of all collectors of natural and cultural goods and of scientists working with these goods.

Please pass this request to collectors, family, friends and acquaintances – everyone has a single vote - many thanks!

Supported by Steinkern.de, Steinkern Verlag, Mineralienatlas.de / Fossilienatlas.de, Gesellschaft für Geschiebekunde e.V., UKGE Limited, Deposits Magazine, UK Fossils, Paleofox.com, Solnhofen-Fossilienatlas & Fossiel.net[Bewerkt door Frederik op 28-10-2015 om 09:42 NL]

____________________________
Try to learn something about everything and everything about
something (TH Huxley)

 
TriloBase   27-10-2015 om 13:11

TriloBase
Senior Lid
Lid sinds: 26-10-2006
Berichten: 224

Fantastisch dat fossiel.net deze aktie mee ondersteunt.
Ik heb juist de petitie ondertekend en heb ook nog enkele bekende namen (van het forum) als ondertekenaar zien staan.

____________________________
---------
TriloBase
---------

 
Frederik   27-10-2015 om 13:35

Frederik
Beheerder
Fotobeheerder
Lid sinds: 28-09-2003
Berichten: 8629

Hopelijk klinkt er een duidelijk signaal vanuit de lage landen!

____________________________
Try to learn something about everything and everything about
something (TH Huxley)

 
Sönke   27-10-2015 om 16:43

Sönke
Junior Lid
Lid sinds: 09-04-2009
Berichten: 20

Dear friends,

thank you very much for supporting us - this is really great and the members of the German fossil and mineral communities are very pleased that you do this for us. As Frederik said we are an international community and normal fossils should know no national borders.

The bureaucratisation has to be stopped!

I have to add that everyone who imports fossil stuff (or any other cultural or natural goods) to Germany is also potentially concerned by the law and needs papers to show that his possession is legal, if he gets controlled. This misconceives the tradition of hunting stamps, fossils, minerals etc. (normall no papers).

Best wishes and thank you all for signing the petition
LINK

We can reach the 30 000 people mark within the next days with your help!

Sönke

P.S.: Special thanks to Frederik, who was so kind to translate our text into Dutch!

[Bewerkt door Sönke op 27-10-2015 om 16:45 NL]

____________________________
LINK - Die neue Fossilienzeitschrift - reeds bekend?

 
ziepe   27-10-2015 om 17:13

ziepe
Senior Lid
Fotobeheerder
Lid sinds: 20-03-2005
Berichten: 1319

Getekend.

Heel toevallig ga ik daarover ook iets vertellen tijdens mijn praatje op de beurs in Ede volgend jaar.

Z.

____________________________
The earth has music for those who listen.

 
Elbert   27-10-2015 om 17:50

Elbert
Senior Lid
Lid sinds: 02-08-2009
Berichten: 1393

Hallo, getekend...
Ik verbaas me iedere keer weer...alsof het bestuderen, zoeken en prepareren en determineren en daarover uitwisseling hebben en publicaties maken in al dan niet verenigd verband geen cultureel erfgoed is...
Laten we alle monumenten maar vernietigen om te voorkomen dat ze beschadigd worden...
Hoe denken die lui?

Wellicht zinnig om ook onze engelse vrienden op UK fossils de tip te geven dat ze mee kunnen doen...

groeten, Bert

[Bewerkt door Elbert op 27-10-2015 om 17:52 NL]

[Bewerkt door Elbert op 27-10-2015 om 17:54 NL]

[Bewerkt door Elbert op 27-10-2015 om 18:03 NL]

____________________________
Elbert

 
Triceratop14jasper   27-10-2015 om 18:02

Triceratop14jasper
Senior Lid
Lid sinds: 25-06-2014
Berichten: 244

wat is een ZIP code?


____________________________
Jasper Mutsaerts

Good Luck and Keep Digging

 
Elbert   27-10-2015 om 18:23

Elbert
Senior Lid
Lid sinds: 02-08-2009
Berichten: 1393

Hallo, dat is je postcode...

groeten, Bert

____________________________
Elbert

 
Martijnfossielenjager   27-10-2015 om 19:39

Martijnfossielenjager
Senior Lid
Lid sinds: 04-03-2015
Berichten: 834

Ik heb hem ook ondertekend.

____________________________
Martijn

 
Carboon   27-10-2015 om 21:16

Carboon
Senior Lid
Fotobeheerder
Lid sinds: 02-09-2008
Berichten: 1038

quote:
Sönke schreef:
[...] As Frederik said we are an international community and normal fossils should know no national borders. [...] Best wishes and thank you all for signing the petition
LINK [...] We can reach the 30 000 people mark within the next days with your help!


Signed.

Also, as for the UK site, perhaps this message should be passed on to The Fossil Forum community as well? I'm sure that there are more international community members/collectors over there that would be more than willing to sign! LINK

Tim


____________________________
Op zoek naar groen in het zwart.

 
GdeReijke   27-10-2015 om 22:02

GdeReijke
Senior Lid
Lid sinds: 12-10-2012
Berichten: 483

Uiteraard getekend! Ik als Eifelmeukverzamelaar ben niet zo kapot van dit wetsvoorstel .

 
Everhardus   28-10-2015 om 01:41

Everhardus
Senior Lid
Lid sinds: 28-09-2007
Berichten: 1272

Just signed it ! Lots of greetings to Soenke !!

 
Everhardus   28-10-2015 om 01:41

Everhardus
Senior Lid
Lid sinds: 28-09-2007
Berichten: 1272

Just signed it ! Lots of greetings to Soenke !!

 
HansZijlstra   28-10-2015 om 09:59

HansZijlstra
Junior Lid
Lid sinds: 28-10-2015
Berichten: 2

As a kid, I started collecting fossils from the Carboniferous of the Dutch coalmines, from the Jurassic of Southern France and later only from the Maastrichtian type locality, I soon realized that collecting fossils was not only about acquiring beautiful specimen, but also about contributing to our common knowledge of the past, our heritage. I think that fossils have their full value only when provided with detailed information about the context in which they occur. Unless, they are prone to destruction, like in quarries or along certain seashores; I think it is best to leave them in their natural habitat, the sediments in which they are preserved. When collected, then with precise information on the date, locality, sedimentology and stratigraphy. Unfortunately, most fossils are orphaned, prepared out of context, exchanged for money, traded all over the world and finally too often found anonymous and quite worthless in dusty boxes once the beauty is out of the eye of their beholders. That is why I, had no problem restricting collection to quarries within the boundaries of my region, administered my collection meticulously, never bought, sold or exchanged anything and finally handed everything to the Museum of Natural History of Maastricht. Finally, I left fossil hunting to become a scientist and find out that it is the information about, rather than the possession of, our fossils and minerals that leads to a greater understanding for all of us. Fossils and minerals are not renewable like flora and fauna, and can get even faster extinct when excessively traded.

 
jerdin007   28-10-2015 om 11:05

jerdin007
Junior Lid
Lid sinds: 11-07-2010
Berichten: 32

Petition signed.
I also posted the petition on several facebook groups.
The message has also been spread on the fossil forum.

Greetings

Jeroen

 
Opal   28-10-2015 om 12:48

Opal
Senior Lid
Lid sinds: 23-10-2007
Berichten: 368

Gisteren ook getekend.____________________________
't geet zo als 't geet!

 
sjaak   28-10-2015 om 13:35

sjaak
Senior Lid
Lid sinds: 28-03-2006
Berichten: 5631

@Hans Zijlstra
Understood. However, you can also achieve this by protecting acces to sites of special interest. A general collecting ban is disproportional in my opinion for the following reasons:

- it disregards sites with natural erosion (as mentioned by you);
- it disregards the fact that amateurs contribute greatly to the scientific knowledge;
- professionals only have limited time and funds to collect;
- a ban is unenforcable; authorities have more important things to do;
- a ban will therefor not stop collectors but will lead to non-disclosure of possible scientific interesting finds for fear of prosecution;
- it does not contribute to the promotion of paleontology;
- it takes away the pleasure and fun from a lot a people.


NB I like to point put that I do not know the details of the German proposal, maybe it's less strict than imagined by me.

[Bewerkt door sjaak op 28-10-2015 om 13:44 NL]

____________________________
Groet,

Niels

 
Jurassic Lars   28-10-2015 om 13:56

Jurassic Lars
Senior Lid
Lid sinds: 17-01-2012
Berichten: 448

Het meeste cultureel erfgoed dat uit de grond getrokken wordt, is gevonden door amateur paleontologen. Dus gaat er dan niet ook een hoop erfgoed verloren als er helemaal niet meer gezocht kan worden? Er zal dan veel minder bijzonders gevonden worden dan nu!

____________________________
MOSASAURUS LARS:
Dit monster is nu
te zien in het Natuurhistorisch
museum Maastricht!!!

 
torvosaurus   28-10-2015 om 13:56

torvosaurus
Senior Lid
Lid sinds: 26-11-2014
Berichten: 192

hallo,

ik wil wel tekenen, maar is het verplicht je adres te geven.____________________________
Thijs

 
Sönke   28-10-2015 om 16:10

Sönke
Junior Lid
Lid sinds: 09-04-2009
Berichten: 20

Hello together,

thank you for your solidarity in the name of the German fossil scene!

I am totally with sjaak: collectors (scientists and also most of the merchants) rescue fossils from erosion in the field and destruction in quarries. Most are willing to contribute to science (and some are very knowledgeable on their specific hunting grounds) and it is far better to have them in a private collection as if they get highway stones. So normal collecting needs no further restrictions, despite of some rules for fossils of a really high scientific value mass fossils don´t have.

A new law needs to differentiante definitively good between archaeology and palaeontology. It is not senseful to combine those completely different things into one law and to only ask archaeologists what they think about. I think, the archaeologists don´t really want fossil hunting to be restricted, their problem is illicit digging of artefacts.

We have also the support of German palaeontologists for the petition, who weren´t asked by the legislator before publication of the draft (other than the mentioned archaeologists etc.).

@torvosaurus
You may mark the field "Anonym bleiben". It is not necessary to give a e-mail address.
Take also a look at the text under the "Sign"-Button "How do we protect your data": LINK

Best wishes and thank you all - there have come a lot of votes from the Netherlands in the last hours - I am sure this were you!

Soenke

____________________________
LINK - Die neue Fossilienzeitschrift - reeds bekend?

 
Frederik   28-10-2015 om 16:13

Frederik
Beheerder
Fotobeheerder
Lid sinds: 28-09-2003
Berichten: 8629

I concur completely with Hans, but there's more to it, as Sjaak explains perfectly. I have no issues with legislation that effectively protects sensitive natural heritage from destruction (including destruction of information), on the contrary. But I do have issues with the collateral damage of severly impeding serious citizen scientists. We all know they form a vital symbiosis with the scientific world.

____________________________
Try to learn something about everything and everything about
something (TH Huxley)

 
GdeReijke   28-10-2015 om 20:11

GdeReijke
Senior Lid
Lid sinds: 12-10-2012
Berichten: 483

Being able to collect is, as Sönke stated correctly, a very important way to save anything important from erosion and quarrying, whether those things can be considered natural or cultural heritage. I know too many places where people aren't allowed to collect anything at all, while nothing is being done to preserve the site from erosion. Collectors having fossils, minerals, historical artifacts: it only makes sure those items are not lost to having no value whatsoever in the end, simply because they still exist.

Also: playing the terrorism card again?! Get tae fock, ye fear mongering bastards!


 
Frederik   29-10-2015 om 13:43

Frederik
Beheerder
Fotobeheerder
Lid sinds: 28-09-2003
Berichten: 8629

Intussen groeit het internationaal front gestaag aan, en wordt naast Steinkern en Fossiel. net de petitie officieel gesteund door de volgende associaties:
Mineralienatlas - LINK
Verein für Geologie und Mineralogie - LINK
The Fossil Forum - LINK
Paleofox - Paleofox.com
Gesellschaft für Geschiebekunde - LINK
UKGE limited - LINK
Deposits Magazine - LINK
UK Fossils - LINK
Solnhofen Fossilien Atlas - LINK
Geojena - LINK____________________________
Try to learn something about everything and everything about
something (TH Huxley)

 
rebel   29-10-2015 om 15:59

rebel
Senior Lid
Lid sinds: 08-09-2008
Berichten: 271

Natuurlijk getekend.
Ik dacht dat misschien alleen Nederland doorgedraait was met regelgeving, maar in Duitsland is dat dus ook aan de gang!

Rob

____________________________
I love nature from the past, present and future.


 
Sönke   03-11-2015 om 19:08

Sönke
Junior Lid
Lid sinds: 09-04-2009
Berichten: 20

30.000 people have now signed the petition. This is a strong signal.

Thank you all for contributing!

All European countries need to transmit the EU guideline 2014-60 into national law. Following the guideline palaeontological stuff is newly considered as cultural good.

This now causes the problems, but the greater problems are caused by the German Ministery which tends to exceed the guideline in a way which restricts science and fossil hunting.

I hope your government will do this another / better way.

Further signs are appreciated:
LINK

Best wishes
Sönke

____________________________
LINK - Die neue Fossilienzeitschrift - reeds bekend?

 
Gwy   09-11-2015 om 09:58

Gwy
Junior Lid
Lid sinds: 11-11-2014
Berichten: 12

heb ook getekend. Ik ben geen echte Duitslandganger, maar het gieten van een Europese richtlijn in een wettekst zoals in Duitsland gebeurt zou ook onze ministers in de Lage Landen kunnen inspireren. Wij vernietigen toch geen cultureel erfgoed, integendeel wij vrijwaren het. Daarom ook een warme oproep aan iedereen om deze petitie te ondertekenen.

____________________________
Guido

Alles komt ooit boven

 
Tapir   18-07-2016 om 20:57

Tapir
Junior Lid
Lid sinds: 24-04-2016
Berichten: 15

Hi all together

Sönke Simonsen and I have resumed the lobby work of the last 10 month and what we have achieved in this topic so far (in german):

LINK

We are deeply thankfull to all the persons who have helped us. Without the mostly positive feedback from the collector communities and from professional scientists we would have resignated sometimes.
But in the constitutional process we have reached a lot for all collectors in Germany and surroundig countries as well (evenwe are not completely satisfied with the final law)

Best regards

Johannes

____________________________
Be more specific! LINK

 
Tapir   05-08-2016 om 19:44

Tapir
Junior Lid
Lid sinds: 24-04-2016
Berichten: 15

Hello,

the law was pubished in the "Bundesgesetzblatt" today, so it takes effect from tomorrow (06.08.2016).

If you have any problems based on this law in future, please inform me with all details. Hopefully, I will be one of the experts asked by the German governement for the negative/positive effects of the law when it will be evaluated in five years.

Best regards

Johannes

____________________________
Be more specific! LINK

 
Frederik   06-08-2016 om 13:45

Frederik
Beheerder
Fotobeheerder
Lid sinds: 28-09-2003
Berichten: 8629

Dear Johannes, Sonke and all the others involved. Thanks for your incredible efforts to improve this situation. Although you're not completely satisfied, you have achieved so much. Thanks, thanks a lot for your incredible effort!

____________________________
Try to learn something about everything and everything about
something (TH Huxley)

 
0